Børsmodning & IPO

Mange unoterede selskaber ønsker at professionalisere deres finansielle kommunikation. Der kan være konkrete planer om børsnotering i Danmark eller på udenlandske markedspladser, mens andre ønsker en parathed organisatorisk parathed samt en større forståelse af hverdagen som børsnoteret selskab.

Grimberg Communications har erfaring med notering på Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Stockholm, Aktietorget og Oslo Børs Axess, og kan derfor bistå børsmodningsprocessen før, under og efter.

Grimberg Communications hjælper med hele børsnoteringsprocessen.

Børsmodning

Før

 • IR platform: Opbygge systemer og processer samt definere leveranceorganisationen.
 • Kommunikation: Sikre koordinering af kommunikationsindsatsen og et nødvendigt beredskab til håndtering af den interne og eksterne kommunikation.
 • Forberedelse: Udarbejde relevant præsentationsmateriale og templates, Iinvestorrum på nettet mm.

Notering

Under

 • Fokus: Åbenhed og tilgængelighed.
 • Grundfortælling: Sikre at fortællingen er den samme uafhængigt af talspersoner.
 • IR i praksis: Afholde præsentationer (roadshows), opdatere elektroniske kanaler og Iinvestors rum på nettet.
 • Løbende evaluering
Børsnoteret selskab

Efter

 • ”Walk the talk”: Afsæt den fornødne tid til IR-arbejdet.
 • Compliance: Ekstra bevågenhed, når alt er nyt.
 • Expectation management: Tæt dialog med nøgleanalytikere og væsentlige investorer.
 • Evaluering: Evaluere IR- og kommunikationsindsatsen.